Чернова на доклад на Г. Паспалев - председател на КЗП/ относно нарушение на Международната конвенция за защита на птиците, подписана от НРБ на 15.01.1957г. с удължаване срока на биене на водоплаващ дивеч от ГУГ, въпреки отрицателното становище по въпроса, исказано официално от КЗП.