Писмо от асистенти по ботаника при ВПИ - гр. Пловдив със сигнал за нарушения в резерват "Острица" 1964 г.

Писмо вх.№197/13.06.1964г. от асистенти по ботаника при ВПИ - гр. Пловдив със сигнал за нарушения в резерват "Острица".

Справка за двойките пеликани, гнездили в резервата "Сребърна" през 1961 г.

Справка за двойките пеликани, гнездили в резервата "Сребърна" през 1961г. изготвена от завеждащия Биологична станция "Сребърна"Таню Мичев по запитване на КЗП от 19.08.1961г.

Писмо за нарушения при косенето на камъшит в резервата "Сребърна", заплашващи гнезденето на пеликаните 1961 г.

Писмо вх.№21/07.02.1961г. от Лазар Стоянов за оставен окосен камъшит в резервата "Сребърна", което може да заплаши гнезденето на пеликаните.

Писмо относно забрана на лова в м. "Патлейна" 1942 г.

В отговор на писмо вх.№5/09.06.1942г. от БТС - клон "Висока поляна" - гр. Шумен с искане да се забрани лова в м. Патлейна край гр. Преслав СЗРП дава мнение, че не са налице условия за обяваване на...

Списък на членовете на Управителния съвет на СЗРП 1937 г.

Списък на членовете на Управителния съвет на СЗРП с информация делегати от коя организация са, длъжност и адрес 1937г.