Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2463(1)/04.10.2019 , ПИ:66528.501.35 и ПИ:66528.501.36

Становище по чл.2, ал.2 относно план: "Изменение на ПУП-ПРЗ на УПИ VIII и УПИ IX, кв.5 (ПИ:66528.501.35 и 66528.501.36) с цел промяна на площта на УПИ VIII и УПИ IX и застрояване в тях."

...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2458(2)/30.09.2019 , ПИ:66528.501.652

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на външно ел. захранване на жилищна сграда със заведение за хранене бистро-етапно строителство в ПИ:66528.501.652; Кабел 1kV...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-2459(2)/30.09.2019 , ПИ:66528.501.670

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на външно ел. захранване на "жилищни сгради 1 и 2" в ПИ:66528.501.670; Кабелна линия 1 kV от ТНН на ТП "Вълков" в ПИ:66528....

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1019(7)/27.08.2019 , ПИ:66528.501.297

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда и ограда в ПИ:66528.501.297 (УПИ VII-152, кв.26)"

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил: Стоянова

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1995(1)/07.08.2019 , ПИ:66528.501.150

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда с допълващо застрояване -гараж в УПИ VIII-101, кв.18 (ПИ:66528.501.150)"

Съгласувал: Д. Иванова ,...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1895(1)/02.08.2019 , ПИ:66528.501.578

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда и допълващо застрояване в УПИ XI-83, кв.23 (ПИ:66528.501.578)"

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил:...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1389(1)/07.06.2019 , ПИ:66528.501.274

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на фотоволтаични панели за собствени нужди върху съществуващ покрив с капацитет 14,76 kWp в ПИ:66528.501.274"

...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1050(1)/09.05.2019 , ПИ:6528.501.683

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ:66528.501.683"

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил: Е. Костова

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1101(1)/02.05.2019 , ПИ:66528.501.180

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ за УПИ VIII-180, кв.16 (ПИ:66528.501.180), с цел разделяне на имота и обособяване на два нови УПИ"

Нови...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-997(1)/24.04.2019 , ПИ:66528.501.678

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод, преминаващ през ПИ:66528.501.501, с цел водоснабдяване на ПИ:66528.501.678"

Съгласувал: Д....

Страници