Становище по чл.2, ал.2 №3336/21.05.2013 , ПИ:66528.501.433

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ:66528.501.433"

Становище по чл.2, ал.2 №1785/29.03.2013 , ПИ:66528.501.253

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на къща за гости с допълващо застрояване - лятна кухня в ПИ:66528.501.253"

Становище по чл.2, ал.2 №1710/27.03.2013 , УПИ: Х-13 УПИ VII-20, кв.4

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Частична реконструкция на ВМр.НН и изнесено мерене, УПИ: Х-13 УПИ VII-20, кв.4, ул.Липите"

Становище по чл.2, ал.2 №949/26.02.2013 , ПИ:66528.501.560

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на една жилищна сграда за собствени нужди в ПИ:66528.501.560"

Страници