Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1375(1)/06.06.2018 , ПИ:66528.501.82

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на ограда в УПИ IV, кв.11 (ПИ:66528.501.82)"

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил: Стоянова

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1330(1)/03.06.2018 , ПИ:66528.501.504

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на кабелна мрежа НН на част от улица :Бутамя", с. Синеморец (ПИ:66528.501.504), монтиране на 3 броя електромерни табла пред...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1000(3)/29.05.2018 , ПИ:66528.501.670

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на две вилни сгради за сезонно ползване в УПИ X-143, кв.26 (ПИ:66528.501.670)"

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-986(1)/02.05.2018 , ПИ:66528.501.566

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на двуетажна обществена сграда в УПИ XX, кв.21 (ПИ:66528.501.566)

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил: Ценова

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-800(1)/26.04.2018 , ПИ:66528.501.174

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на семеен хотел в УПИ XIII, кв.16 (ПИ:66528.501.174)"

Съгласувал: Манолова , Изготвил: Стоянова

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-486(3)/24.04.2018 , ПИ:66528.501.94

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на търговски обект за хранене: "Фастфууд" в ПИ:66528.501.94"

Съгласувал: Д. Иванова , Изготвил: Стоянова

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-769(1)/04.04.2018 , ПИ:66528.501.15

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Монтаж на фотоволтаична инсталация на покрива на съществуваща сграда в ПИ:66528.501.15"

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-664(1)/30.03.2018 , ПИ:66528.501.347

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Монтаж на фотоволтаична инсталация на покрива на съществуваща сграда в ПИ:66528.501.347"

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-572(1)/27.03.2018 , ПИ:66528.501.32

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на еднофамилна жилищна сграда за собствени нужди в ПИ:66528.501.32"

Решение по ОВОС № БС-30-ПР/16.03.2018 , ПИ: 66528.501.189

Решение за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: "Изграждане на 8 бр. търговски обекти и 15 броя бунгала  в ПИ:...

Страници