Писмо до МЗДИ с искане да се засили охраната на резерватите 1941 г.

Писмо изх.№1/10.07.1941г. до МЗДИ с искане да се засили охраната на резерватите.
Подписано е от Ст. Петков, Ив.Буреш и Сл. Лазаров.

Чуждестранни партньори на СЗРП 1941 г.

Чуждестранни партньори на СЗРП с адреси. Съставен е от Ст. Петков в началото на 1941г.

Писмо относно представители в управителния съвет на СЗРП 194 г.

Писмо изх.№19/28.12.1940г. до организациите-членки на СЗРП, които не са определили представителите си в управителния съвет.

Доклад от СЗРП относно обявяването на нос Калиакра за защитен народен парк 1940 г.

Работен вариант на Доклад от СЗРП относно обявяването на нос Калиакра за защитен народен парк. С писмо изх.№18/26.12.1940г. Докладът е изпратен на министъра на земеделието и държавните имоти. В...

Писмо за обявяване тисовото находище на Витоша за природен паметник 1940 г.

Писмо изх.№17/11.11.1940г. с мнение да се обяви тисовото находище на Витоша за природен паметник в отговор на запитване от МЗДИ Отдел за горите.

Писмо до кмета на Софийска голяма община относно издаването на сборника на СЗРП 1940 г.

Писмо изх.№15/21.03.1940г. до кмета на Софийска голяма община с искане за финансова помощ за издаването на книга 3 на Сборника на съюза.

Придружително писмо към Сборник на СЗРП до министъра на вътрешните работи и народното здраве 1940 г .

Писмо изх.№13/22.02.1940г., придружаващо екземпляр от книга 2 на Сборника на СЗРП до министъра на вътрешните работи и народното здраве.

Придружително писмо към Сборник на СЗРП до цар Борис III 1940 г .

Писмо изх.№14/22.02.1940г., придружаващо екземпляр от сборника на СЗРП до цар Борис III като Върховен почетен покровител на съюза.

Придружително писмо към Сборник на СЗРП до организациите - членки на СЗРП 1940 г .

Писма от 14.02.1940г., придружаващи екземплярите от книга 2-ра на Сборника на СЗРП, изпратени на всички организации - членки на съюза. Напомня им се и да побързат с плащането на членския внос на...

Покана за заседание на УС на СЗРП по организационни въпроси и за кн. 2 на Сборника 1938 г.

Покана, изпратена на 26.09.1938г. за заседание на УС на СЗРП, насрочено за 28.09.1938г. по организационни въпроси и за кн. 2 на Сборника 1938 г. Подписана е от Председателя на СЗРП Ст. Петков и...

Страници