Писмо на Ст. Петков до Международната служба за защита на природата в отговор на покана за членство 1937 г.

Писмо от 12.08.1937г. на Ст. Петков до Международната служба за защита на природата в отговор на покана за членство от 19.07.1937г. Поканата е отклонена поради липса на средства.

Приветствие от СЗРП до Общото годишно събрание на Дружеството на българските лесосвъди 1936 г. - чернова

Приветствие от СЗРП, произнесено от Ст. Петков на откриването на Общотото годишно събрание на Дружеството на българските лесовъди на 20.09.1936 г. - чернова

Кореспонденция между СЗРП и Международната служба за защита на природата - Брюксел с покана за членство в Съюза за защита на птиците 1935 г.

Кореспонденция между СЗРП и Международната служба за защита на природата - Брюксел:
Писмо №3502068/27.02.1935г. от Международния офис за защита на природата /представлява и Съюза за защита...

Статия "Въпросът относно отровителните средства за борба с вредния дивеч в България" от Ст. Петков сп. "Ловец" 1934 г.

Списание "Ловец" - издание на Ловната организация "Сокол", брой от 04.04.1934г.
Статия от Иван Сокачев - председател на "Сокол" по случай седмицата на гората - стр.1
Статия "Въпросът...

Страници