Чуждестранни партньори на СЗРП с адреси. Съставен е от Ст. Петков в началото на 1941г.