Доклад от М. Тошков за командировката му в ГДР на втората конференция на Източно-европейския съюз за защита на природата 1968 г.

Доклад от М. Тошков - началник отдел "Защита на природата" при МГГП за командировката му в ГДР на втората конференция на Източно-европейския съюз за защита на природата, състояла се в Берлин и...

Кореспонденция относно статия за защитата на природата в България, публикувана в Германия 1964 г.

Кореспонденция относно статия за защитата на природата в България, публикувана в Германия 1964 г.
Писмо изх.№275/05.09.1964г. с молба за получаване на статия "Защита на природата в България...

Придружително писмо към брошура "Защита на природата в България"до Академията за селскостопански науки - Берлин 1963 г.

Писмо изх.№273/29.07.1963г. до Академията за селскостопански науки - Берлин, придружаващо изпратена от КЗП брошура "Защита на природата в България"

Писмо до проф. Плачи с благодарност за изпратените информационни материали 1963 г.

Писмо изх.№151/20.04.1963г. до проф. Плачи с благодарност за изпратените информационни материали

Писмо до Академията на селскостопанските науки - Берлин с искане на информация за организацията на защитата на природата в ГДР 1963 г.

Писмо изх.№41/30.01.1963г. до Академията на селскостопанските науки - Берлин с искане на информация за организацията на защитата на природата в ГДР

Среща в Берлин на Иван Сокачев с царя-баща (Фердинанд)

Писмото е получено в СЗРП на 27.11.1937 г. В него Иван Сокачев се извинява за отсъствие на събрание на 23.11. 1937 г. и съобщава, че при пребиваването си в Берлин е имал среща с...