Доклад от М. Тошков - началник отдел "Защита на природата" при МГГП за командировката му в ГДР на втората конференция на Източно-европейския съюз за защита на природата, състояла се в Берлин и Макленбург от 10 до 15.11.1968г. Докладът завършва с конкретни предложения по подобряване на обучението по защита на природата.