Писмото е получено в СЗРП на 27.11.1937 г. В него Иван Сокачев се извинява за отсъствие на събрание на 23.11. 1937 г. и съобщава, че при пребиваването си в Берлин е имал среща с царя-баща (Фердинанд) и го е уведомил за създаването на Комитет за защита на родната природа и за неговите мероприятия. Фердинанд е изразил радост от създаването на Комитета и с особено от защитата на Витоша като национален парк като "велико дело на българските природозащитници". Сокачев ще предаде информация за разговора под формата на статия от Ловната организация "Сокол" в рамките на сборника на СЗРП и предлага да напише и доклад за заседание на Комитета. На писмото е вписана ръкописна бележка от получателя за включване на темата в дневния ред на заседание на Управителния съвет.