Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1182(3)/07.07.2016 , ПИ:66528.501.197 и др.

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на уличен водопровод и канализация за имоти с номера: 66528.501.197, 66528.501.198, 66528.501.560, 66528.501.656 и 66528.501....

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-1224(1)/21.06.2016 , ПИ:66528.501.167

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на жилищна сграда в ПИ:66528.501.167"

Съласувал: Д. Иванова , Изготвил: Ценова

Становище по чл.2, ал.2 №5733/09.06.2016 , ПИ:66528.1.247

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на четири вилни сгради с ажурни огради и басейни до 80 куб.м. в ПИ:66528.1.247"

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-577(1)/06.04.2016 , ПИ:66528.4.254

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Промяна по време на строителство - промяна на предназначението на обект от "Жилищни сгради за почивка" в "Жилищни сгради", свързна с...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-226(3)/18.03.2016 , ПИ:66528.4.263

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на два броя басейни в ПИ:66528.4.263"

Съгласувал: Т. Манолова , Изготвил: Т. Ценова

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-411(1)/12.03.2016 , ПИ:66528.501.370

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-ПРЗ, засягощо УПИ VI, кв.43 по действащия ПУП на с.Синеморец (ПИ:66528.501.370) с цел разделяне на имота на два нови...

Становище по чл.2, ал.2 №ПД-294(1)/29.02.2016 , ПИ:66528.501.661

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на супермаркет в УПИ V-200,201, кв.25 по плана на с. Синеморец (ПИ:66528.501.661)"

Становище по чл.2, ал.2 №9953/19.01.2016 , ПИ:66528.501.71

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП за ПИ:66528.501.71"

Становище по чл.2, ал.2 №8823/11.01.2016 , ПИ:66528.2.255

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изграждане на ажурна ограда в ПИ:66528.2.255"

Становище по чл.2, ал.2 №8363/10.02.2015 , ПИ:66528.501.95

Становище по чл.2, ал.2 относно инвестиционно предложение: "Изменение на ПУП-план за регулация за ПИ:66528.501.95"

Страници