Покана за честване на юбилеите на акад. Н. Стоянов и акад. Даки Йорданов 1963 г.

Писмо вх.№83/07.03.1963г. с покана за честване на юбилеите на акад. Н. Стоянов (80г.) и акад. Даки Йорданов (70г.) по инициатива на Българско ботаническо дружество.
Писмо изх.№84/07.03.1963г...

Писмо от Българско ботаническо дружество до МЗДИ относно определените негови представители в СЗРП 1945 г.

Писмо изх.№159/19.07.1945г. от Българско ботаническо дружество до МЗДИ относно определените негови представители в СЗРП.

Представители на Българското ботаническо дружество в СЗРП 1941 г.

Писмо от 04.01.1941г., в което Българското геологическо дружество уведомява, че за негов трети представител в управителния съвет на СЗРП е определен проф. Методи Русков.

Представители на Българското ботаническо дружество в СЗРП 1940 г.

Писмо вх.№6/30.10.1940г., в което Българско ботаническо дружество уведомява, че за негови представители в управителния съвет на СЗРП са определени проф. Ст. Петков и проф. Н. Стоянов. /за трети...

Представители на Българско ботаническо дружество в СЗРП

Уведомително писмо с изх. № 136/13.09.1937 г. Българското ботаническо дружество до СЗРП, получено на 15.09.1937 г., за избраните на Годишното събрание на 28.06.1937 г. представители в СЗРП - проф...

Представители на Българско ботаническо дружество в СЗРП, 1934 г.

Писмо с изх. № 121/26.10.1934 г. в отговор на писмо №4/01.10.1934 г. съобщава избраните за срок от 3 години представители на Българското ботаническо дружество в СЗРП:

  1. проф. Никола...

Представители на Българско ботаническо дружество в СЗРП, 1933 г.

Писмо с изх. № 112/23.05.1933г. на Българското ботаническо дружество до СЗРП (вх. № 11) съобщава избраните представители: проф. Никола Арнаудов, проф. Николай Стоянов и доц. Методи Русков....

Включване и представители в СЗРП на Българското ботаническо дружество, 1928 г.

В отговор на писмо от Временния комитет за защита на природата от 19.10.1928 г. с писмо № 53/22.10.1928 г Българското ботаническо дружество съобщава одобрението си за проекто-програмата на СЗРП,...

Представители на Българското ботаническо дружество за начало на СЗРП, 1928 г.

В отговор на писмо№ 166 г., писмо № 38/ 03.02.1928 г. от Българското ботаническо дружество до Дружеството на българските лесовъди като инициатори на обща дейност за защита на природата (получено с...

Изложение от Българското ботаническо дружество за необходимост от защита на природата 1926 г.

Изложение от Българското ботаническо дружество за необходимост от защита на природата, изпратено до МЗДИ на 03.12.1926г. Това е първо официално решение за бъдещо основаване на СЗРП.