В отговор на писмо№ 166 г., писмо № 38/ 03.02.1928 г. от Българското ботаническо дружество до Дружеството на българските лесовъди като инициатори на обща дейност за защита на природата (получено с вх. № 70/07.02.1928 г.), съобщава представителите си, професори от Държавния университет, избрани като комисия на редовно събрание по темата от 27.01.1928 г:

  1. Стефан Петков
  2. Никола Арнаудов
  3. Николай Стоянов