Опазване на находища на дива коза и ограничаване на туризма

Писмо от 25.07.1938 г. на Управителния съвет на Ловната организация до Комитета за защита на родната природа, получено от СЗРП на 27.07.1938 г с резолюция, вписана ръщописно, да се докладва на...

Представители на Българското геологическо дружество в СЗРП, 1929 г

С писмо от 14.03.1929 г.  Българското геологическо дружество съобщава на Временен комитет за защита на природата делегатите си, които ще участват в учредяването на СЗРП.

Запитване от Българското туристическо дружество за новини от Комитета за защита на природата

Писмо № 32/ 21.02.1929 г . от Централното настоятелство на Българско туристическо дружество моли за новини от Комитета за защита на природата.

Представители и членски внос в СЗРП на Българското природоизпитателно дружество, 1928 г.

Писмо от 16.11.1928 г. в отговор на запитване от 18.10.1928 г. от Временния комитет за защита на природата съобщава за липсата на решения относно нови представители и членски внос в СЗРП на...

Включване, членски внос и представители в СЗРП на Българското туристическо дружество, 1928 г.

Писмо на Централното настоятелство  на Българското туристическо дружество с № 355/07.11.1928 г. съобщава за пезолюция за включване, членски внос и представители в СЗРП. Приложен е списък с...

Включване и представители в СЗРП на Българското ботаническо дружество, 1928 г.

В отговор на писмо от Временния комитет за защита на природата от 19.10.1928 г. с писмо № 53/22.10.1928 г Българското ботаническо дружество съобщава одобрението си за проекто-програмата на СЗРП,...

Представители и членски внос на Ловната организация, 1928 г.

Писмо № 798/20.10.1928г от Управителния съвет на Ловната организация съобщава на Комитета за защита на природата определения членски внос от 6000 лв годишно и продължаването на мандата на...

Представители и членски внос на Дружеството на българските лесовъди, 1928 г.

В отговор на писмо от 02.07.1928 г., писмо № 104/19.10.1928г от Дружеството на българските лесовъди съобщава на Председателя на Временния комитет за защита на природата определения членски внос от...

Включване на Българското геологическо дружество като член-основател на СЗРП, 1928г.

С писмо о№ 8/17.07.1928 г в отговор на покана от 02.07.1928 г. Българското геологическо дружество приема да влезе като член-основател в СЗРП, заедно с ицброени в поканата други дружества и според...

Български орнитолог от Париж с интерес към СЗРП, 1928 г.

Писмо от 18.04.1928 г. от българския орнитолог Ненко Радев, преподаващ като асистент в Париж. Информиран от Иван Буреш за идеята за създаването на СЗРП, той предлага съдействие и бъдеща роля като...

Страници