Писмо от 18.04.1928 г. от българския орнитолог Ненко Радев, преподаващ като асистент в Париж. Информиран от Иван Буреш за идеята за създаването на СЗРП, той предлага съдействие и бъдеща роля като представител на СЗРП в интернациолнална лига за протекция на птиците, председателствана от д-р Пиърсън и създадена на всемирния орнитологически конгрес в Париж от 1902 г.