В отговор на писмо от 02.07.1928 г., писмо № 104/19.10.1928г от Дружеството на българските лесовъди съобщава на Председателя на Временния комитет за защита на природата определения членски внос от 10000 лв  и представителите: Т. Захариев, проф. Т. Димитров и Методи Русков.