Уведомително писмо с изх. № 136/13.09.1937 г. Българското ботаническо дружество до СЗРП, получено на 15.09.1937 г., за избраните на Годишното събрание на 28.06.1937 г. представители в СЗРП - проф. Ст. Петков, проф. Н. Стоянов и проф. Н. Арнаудов. Подписано е от Председателя Ст. Петков и Секретаря Д. Йорданов. Най-вероятно Стефан Петков в слуая е в 3 роли -както Председател на Българското ботаническо дружество, така и негов представител в СЗРП, както и Председател на СЗРП.