Представители на Българския рибарски съюз в СЗРП, 1933 г

Писмо с изх. № 650/23.05.1933 г. съобщава на СЗРП( вх. № 9 с ръкописна бележка "избрани тази година") имената на избраните с 3-тодишен мандат  представители на Българския рибарски съюз в СЗРП:...

Представители на Българския рибарски съюз в СЗРП, 1933 г

Писмо с изх. № 553/ 29.04.1933 г. и вх. № 2 съобщава на СЗРП избраните  представители на Българския рибарски съюз:

  1. Грозьо Ив. Грозев
  2. Алекси Петров
  3. Георги Зашев...

Покана за 3 конгрес на Българския рибарски съюз

Покана от 21.05.1932 г за участие на СЗРП (вх. №2) в 3 редовен конгрес на Българския рибарски съюз на 5-8 юни в гр. Созопол.

Представител на Българския рибарски съюз в СЗРП, 1931 г.

С писмо № 574/ 04.101931 г. Българският рибарски съюз съобщава, чи до провеждането на редовния си конгрес ще бъде преставлвано в СЗРП от Грозю Грозев.

Молба за членство в СЗРП на Българския рибарски съюз

Писмо на Българския рибарски съюз с изх. № 76/12.12.1929г. до СЗРП (вх. № 2/12.12.1929 г.) с молба за членство  и предоставяне на органа на съюза "Рибарски преглед" на разположение за програмата...

Страници