Писмо на МОС относно проекта за познавателен маршрут в природен резерват "Балтата" 1996г.

Писмо изх.№91-00-5992/18.11.1996г. на МОС относно проекта за познавателен маршрут в природен резерват "Балтата", подписано от министър Георги Георгиев.

Във връзка с проблемите на резервата Сребърна и решаването им ще бъде свикано съвещание. 1968 г.

Писмо от Отделението за Биологически науки към БАН, изх. № 14-35/06.03.1968 г. във връзка с проблемите на резервата Сребърна и решаването им ще бъде свикано ново съвещание със заинтересованите...

Проекторешения на съвещание по проблемите на резервата "Сребърна" 1967 г.

Проекторешения на съвещание по проблемите на резервата "Сребърна", състояло се на 17.10.1967г. в гр. Силистра.
1. За опресняване на водите резервата да бъде свързан с р. Дунав като се...

Преписка относно запазване тръстиката в Бабушкото блато в резервата "Сребърна" 1964 г.

Писмо №299/03.11.1964г. на КЗП с доклад на Таню Мичев и подкрепа на неговите предложения.
Писмо 14316/13.11.1964г. на КГГП със заповед да се запази тръстиката в зоната на Бабушкина локва с...

Писмо от КЗП относно сигналите за нарушения в резерват "Острица" 1964 г.

Писмо изх.№200/15.06.1964г. от КЗП с напомняне за многото сигнали за нарушения в резерват "Острица" и настояване КГГП да вземе ефективни мерки по опазване на този уникален ботанически резерват....

Статия "Да опазим планинските красоти" от Тачо Иванов, в. "Отечествен фронт" 1964г.

Статия "Да опазим планинските красоти" от Тачо Иванов, в. "Отечествен фронт" 17.05.1964г.

Преписка по сигнал от Е. Иванова и Л. Скачокова за нарушения в резервата "Острица" 1964 г.

Писмо вх.№161/18.05.1964г. до КЗП със сигнал за нарушения в резервата "Острица"
Писмо изх.№169/20.05.1964г. на КЗП до редакцията на в. "Ехо" с предложение да бъде публикувано. Има ръкописна...

Писмо на КГГП с разрешение за хидробиологични проучвания в резервата "Сребърна" 1964 г.

Писмо 4674/06.04.1964г. на КГГП с разрешение за хидробиологични проучвания в резервата "Сребърна" за ст.н.с. Ботис Русев.

Становище на КЗП по забавянето строежа на канал между езерото "Сребърна" и р. Дунав 1964 г.

Писмо изх.№8/08.01.1964г. на КЗП относно забавянето строежа на канал между езерото "Сребърна" и р. Дунав.

Писмо с инструкции за съставяне на подробни сведения за състоянието на резервата "Сребърна" 1963 г.

Писмо изх.№257/26.07.1963г. до Завеждащия биологическата станция в "Сребърна" със задание за съставяне на подробни сведения за състоянието на резервата "Сребърна" и указания за изготвянето им...

Страници