Статия "Девня разкрива нови тайни" от И. Александров, в. "Отечествен фронт" 1970г.

Статия "Девня разкрива нови тайни" от И. Александров, в. "Отечествен фронт"24.12. 1970г. за открито голямо тракийско селище в района на ТЕЦ-Девня.

Статия "Опазването на природата - дълг на цялото общество" от Ц. Петров, в. "Отечествен фронт" 1970г.

Статия "Опазването на природата - дълг на цялото общество" от Ц. Петров, в. "Отечествен фронт" 23.12.1970г. за окръжно съвещание по проблеми и задачи за защита на природата - Видин.

Статия "Опазването на природата - дълг на цялото общество" от Ц. Петров, в. "Отечествен фронт" 1970г.

Статия "Опазването на природата - дълг на цялото общество" от Ц. Петров, в. "Отечествен фронт" 23.12.1970г. за окръжно съвещание по проблеми и задачи за защита на природата - Видин.

Статия "Враца - древен и съвременен град" от Йордан Гранитски, в. "Вечерни новини" 1970г.

Статия "Враца - древен и съвременен град" от Йордан Гранитски, в. "Вечерни новини" 21.12.1970г.

Статия "Слънцето, човекът, живата природа" от Цветан Цветков, в. "Кооперативно село" 1970г.

Статия "Слънцето, човекът, живата природа" от Цветан Цветков, в. "Кооперативно село" 20.12.1970г.

Статия "Човекът и неговата жизнена среда" от чл.кор. Ташо Ташев, в. "Вечерни новини" 1970г.

Статия "Човекът и неговата жизнена среда" от чл.кор. Ташо Ташев, в. "Вечерни новини" 19.12.1970г.

Статия "Земя, опустошена от ураган", в. "За рубежом" 1970г.

Статия "Земя,опустошена от ураган", в. "За рубежом" бр.51/18-24.12.1970г. по материали на сп. "Епоха", Милано
за опустошителния ураган, връхлетял делтата на Ганг на 12 и 13.11.1970г.

Статия "Още по-красива, още по-привлекателна" от Ламбо Иванов, в. "Кооперативно село" 1970г.

Статия "Още по-красива, още по-привлекателна" от Ламбо Иванов, в. "Кооперативно село" 15.12.1970г. за изпълнението на Постановление на МС от 23.08.1966г. за развитието на икономиката и подобряване...

Статия "Военните действия в Индокитай", в. "Работническо дело" 1970г.

Статия "Военните действия в Индокитай", в. "Работническо дело"14.12.1970г. за щетите от химическите оръжия.

Статия "Кадин мост - паметник на културата" от Спасина Хисарлъшка, в. "Работническо дело" 1970г.

Статия "Кадин мост - паметник на културата" от Спасина Хисарлъшка, в. "Работническо дело"14.12. 1970г.

Страници