Статия "Делфини за секретни операции", в. "Отечествен фронт" 26.12.1970 г.