Статия "Аневското кале" от А. Танев, в. "Отечествен фронт" 24.12.1970г.