Статия "Подводни иманяри" от Александър Воронов, в. "Поглед" 1970г.

Статия "Дълг към родината, обществото и човека" от Николай Георгиев, в. "Кооперативно село" 07.09.1971г. за опазване на подводните археологически ценности по Черноморското крайбрежие.

Статия "Опазването на околната среда - тревожен проблем" от акад. Петко Стайнов, в. "Работническо дело" 1970г.

Статия "Опазването на околната среда - тревожен проблем" от акад. Петко Стайнов, в. "Работническо дело" 07.09.1970г.

Статия "Древният човек по нашите земи" от д-р Емануил Ангелов, в. Вечерни новини" 1970г.

Статия "Древният човек по нашите земи" от д-р Емануил Ангелов, в. Вечерни новини" 06.09.1970г.

Статия "И ще разказват легенди Милеви скали" от Владимир Танов, в. Работническо дело" 1970г.

Статия "И ще разказват легенди Милеви скали" от Владимир Танов, в. Работническо дело" бр.248/05.09.1970г.

Статия "Поглед към трите идни десетилетия на биологията" от ст. н. с. Димо Божков 1970г.

Статия "Поглед към трите идни десетилетия на биологията" от ст. н. с. Димо Божков, публикувана на 29.08. 1970г.

Статия "Неповторимият Мелник"от Никола Божинов, в. "Вечерни новини" 1970г.

Статия "Неповторимият Мелник"от Никола Божинов, в. "Вечерни новини"20/08.1970г.

Статия "Биологичните средства в растителната защита - насъщна необходимост" от Иван Петков, в. "Работническо дело" 1970г.

Статия "Биологичните средства в растителната защита - насъщна необходимост" от Иван Петков, в. "Работническо дело" 19.08.1970г.

Статия "Опасен план", в. "Работническо дело" 1970г.

Статия "Опасен план" за планове за изхвърляне на контейнери с невропарализиращ газ в Атлантическия океан, в. "Работническо дело" 17.08.1970г.

Статия "Как да се спре лавината от отпадаци", в. "Орбита" 1970г.

Статия "Как да се спре лавината от отпадаци", в. "Орбита" бр.4/107/, година III.1970г.

Статия "SOS за Земята" - в. "Поглед" 1970г.

Статия "SOS за Земята" - в. "Поглед" 10.08.1970г.

Страници