Писмо от Републиканската комисия по пещерно дело относно проведените пещерни експедиции през 1962 г.

Писмо14.02.1963г. от Републиканската комисия по пещерно дело относно проведените пещерни експедиции през 1962г Завършва с предложение три от изследваните пещери да бъдат обявени за защитени...

Пещерняшки експедиции, проведени от БТС през 1961 г.

Писмо вх.№132/28.03.1962г., с което секретарян на БТС П. Трантеев информира КЗП за пещерняшките експедиции, проведени от БТС през 1961г.

Пещерняшки експедиции, планирани от БТС за първото полугодие на 1962 г.

Писмо вх.№133/28.03.1962г., с което секретарян на БТС П. Трантеев информира КЗП за пещерняшките експедиции, планирани от БТС за първото полугодие на 1962 г.

Предложение от БТС за обявяване на новооткрита пещера край с. Челопек за защитен обект 1962 г.

Писмо вх.№47/25.01.1962г. с предложение от БТС за обявяване на новооткрита пещера край с. Челопек за защитен обект.