Писмо вх.№133/28.03.1962г., с което секретарян на БТС П. Трантеев информира КЗП за пещерняшките експедиции, планирани от БТС за първото полугодие на 1962 г.