Писмо от Републиканската комисия по пещерно дело относно проведените пещерни експедиции през 1962 г.

Писмо14.02.1963г. от Републиканската комисия по пещерно дело относно проведените пещерни експедиции през 1962г Завършва с предложение три от изследваните пещери да бъдат обявени за защитени...

Пещерняшки експедиции, проведени от БТС през 1961 г.

Писмо вх.№132/28.03.1962г., с което секретарян на БТС П. Трантеев информира КЗП за пещерняшките експедиции, проведени от БТС през 1961г.

Пещерняшки експедиции, планирани от БТС за първото полугодие на 1962 г.

Писмо вх.№133/28.03.1962г., с което секретарян на БТС П. Трантеев информира КЗП за пещерняшките експедиции, планирани от БТС за първото полугодие на 1962 г.

Програма за провеждане на научни изследвания в пещерата Леденика 1962 г.

Програма за провеждане на научни изследвания в пещерата Леденика, предложена от БТС за консултации, изпратена до КЗП писмо вх.№85/20.02.1962г. с подписите на зав. отдел Учебноспортен А.Джидров и...

Предложение от БТС за обявяване на новооткрита пещера край с. Челопек за защитен обект 1962 г.

Писмо вх.№47/25.01.1962г. с предложение от БТС за обявяване на новооткрита пещера край с. Челопек за защитен обект.