Кореспонденция относно обмен на информация и материали за защита на природата с КЗП - Азербайджан 1963 г.