Кореспонденция относно обмен на информация и материали за защита на природата с КЗП - Азербайджан 1963 г.

Кореспонденция относно обмен на информация и материали за защита на природата с КЗП - Азербайджан 1963 г.

Статия "Някои въпроси по опазване на природата на юга" от акад. Г. А. Алиев 1960г.

Статия "Някои въпроси по опазване на природата на юга" от акад. Г. А. Алиев, публикувана във "Вестник Академии наук СССР" бр. №8 1960г.

Статия "Да пазим поземлените и горските фондове на Азербайджан" от Г. А. Алиев 1958г., сп. "Природа" 1958г.

Статия "Да пазим поземлените и горските фондове на Азербайджан" от Г. А. Алиев, сп. "Природа" бр.8/ 1958г.