Списък на законите укази постановления, заповеди по защита на природата в България, които са в сила към 23.01.1964 г.

Списък на законите укази постановления, заповеди по защита на природата в България, които са в сила към 23.01.1964 г.
С писмо изх.№27/23.01.1964г. списъка е изпратен на Министерството на...

Пълномощно на Д. Медаров да събира суми от колективните членове на БНСЗП 1949 г.

Пълномощно на Д. Медаров да събира суми от колективните членове на БНСЗП от 18.02.1949 г.

Удостоверение за членство в СЗРП на дружество "ФОНФОН"

Удостоверение №4 за членство в СЗРП на дружество "ФОНФОН" и визитна картичка на френски език на упълномощеното за получаването му лицe - Рачо Рачев.