Пълномощно на Д. Медаров да събира суми от колективните членове на БНСЗП от 18.02.1949 г.