Списък на законите укази постановления, заповеди по защита на природата в България, които са в сила към 23.01.1964 г.
С писмо изх.№27/23.01.1964г. списъка е изпратен на Министерството на външните работи в отговор на негово писмо №48059/22.01.1964г.