Комисия за "Седмица на гората" 1941 г.

Заповед №388/06.03.1941г. на Директора на горите и лова при МЗДИ за образуване на конисия, която да организира и проведе "Седмица на гората" от 07.04. до 14.04.1941г. Подписана от Ил. Стоянов (...

Благодарствено писмо от МЗДИ за съдействието на СЗРП при провеждане седмица на гората 1937 г.

С писмо изх.№10494/28.04.1937г. МЗДИ- Отделение за горите изказва благодарност за активното участие на представителя на СЗРП в комисията по провеждане "Седмица на гората" 04-11.04.1937г.

Благодарствено писмо от МЗДИ за изнесенаот проф. Ст.Петков по радио "София" сказка 1937 г.

С писмо изх.№9732/21.04.1937г. МЗДИ- Отделение за горите изказва благодарност на проф. Ст.Петков за съдействието му при провеждане на "Седмица на гората" 04-11.04.1937г. и за изнесената от него...