С писмо изх.№9732/21.04.1937г. МЗДИ- Отделение за горите изказва благодарност на проф. Ст.Петков за съдействието му при провеждане на "Седмица на гората" 04-11.04.1937г. и за изнесената от него сказка на тема "Гората - благодатна закрилница на родната природа" по радио "София".