Доклад относно създаване на институт за защита на природата и природните ресурси 1966 г.

Доклад до председателя на Министерския съвет относно създаване на институт за защита на природата и природните ресурси, подписан от председателя на БАН акад. Любомир Кръстанов, председателя на АСН...

Списък на народните паркове и резервати, предложени за вписване в Листата на националните паркове и аналогични резервати на ООН 1964 г.

Списък на народните паркове и резервати, предложени за вписване в Листата на националните паркове и аналогични резервати на ООН, изготвен съвместно от Комисията по защита на природата към БАН и...

Заповед на Главно управление на горите за откриване ловния сезон 1962 г.

Заповед №1959 на Главно управление на горите за откриване ловния сезон 1962 г., публикувана във в. "Известия" бр.63/07.08.1962г. Подписана е от председателя на ГУГ Мако Даков.

Заповед №2586 за назначаване на проф. К. Попов за член на Националния съвет за защита на родната природа 1961 г.

Заповед №2586/12.10.1961г. на Председателя на ГУГ Мако Даков за назначаване на проф. К. Попов за член на Националния съвет за защита на родната природа.

Заповед №1700 на Главно управление на горите за намаляване площта на някои резервати 1961 г.

Заповед №1700/17.07.1961г. на Главно управление на горите за намаляване площта на резерватите Джендема, Долна топчия, Боатин, Маричини езера, Дупката.

Предложение за обявяване на 16 пещери за национални туристически обекти 1961 г.

Доклад за обявяване на 16 пещери с най-забележителни археологически и зоологически находки за национални туристически обекти 1961 г.

Доклад относно промени по списъка на резерватите 1955 г.

Доклад относно промени по списъка на резерватите от Мако Даков - Председател на Управление на горското стопанство към Министерския съвет до Министър-председателя.
Препис от Доклада е...