Писмо на БАН относно предложения за участие в Постоянната изложба за развитие на народното стопанство 1964 г.

Писмо К-21-64/02.09.1964г. на БАН относно предложения за участие в Постоянната изложба за развитие на народното стопанство.

Писмо на БАН относно предложения за участие в Постоянната изложба за развитие на народното стопанство 1964 г.

Писмо К-21-64/02.09.1964г. на БАН относно предложения за участие в Постоянната изложба за развитие на народното стопанство.

Писма с правила за международните контакти на институтите на БАН 1963 г.

Писмо вх.№213/21.06.1963г. относно изпращане на научни трудове и статии в чужбина
Писмо вх.№341/18.11.1963г. и вх.№281/23.08.1963г. относно аспирантури в чужбина
Писмо вх.№346/19.11....

Приемане на КЗП за член на Международния съюз за защита на природата. 1960 г.

Писмо от БАН до КЗП, с вх. № 57/22.12.1960 г., с което уведомяват, че КЗП е приета за член на Международния съюз за защита на природата.

Приемане на КЗП за член на Международния съюз за защита на природата 1960 г.

Писмо, вх. № 57/22.12.1960 г. БАН уведомяват КЗП, че е приета за член на Международния съюз за защита на природата /IUCN/.

Писмо, в което са посочени промените в ръководството на КЗП. 1960 г.

Препис на писмо, от зам. главния научен секретар на БАН Г. Гълъбов, с дата 21.10.1960 г., в което са посочени промените в ръководството на КЗП. Председател на КЗП става чл. кор. проф. Георги...

Постъпки за приемането на БАН за член на Международния съюз за защита на природата. 1959 г.

Ще бъдат направени постъпки за приемането на БАН за член на Международния съюз за защита на природата /IUCN/ със седалище Брюксел.

Страници