Препис на писмо, от зам. главния научен секретар на БАН Г. Гълъбов, с дата 21.10.1960 г., в което са посочени промените в ръководството на КЗП. Председател на КЗП става чл. кор. проф. Георги Паспалев, секретар - Николай Виходцевски, научен секретар - ст.н.с. Георги Марков.