Работен вариант 2 на проект за Закон за защита на природата 1965г. Съдържа множество ръкописни забележки.