Писмо срещу тровенето на уличните кучета на Българско благотворително дружество за покровителство на животните

Писмо с изх. № 62/15.11.1934 г. срещу практиката на ветеринарите да отравят бездомните улични кучета на Българско благотворително дружество за покровителство на животните, адресирано до Началника...

Годишен отчет на СЗРП към Министерство на вътрешните работи

Ръкописна чернова на писмо от месец юни 1932г с изходящ №1 от СЗРП до Отделението за социални грижи към Министерството на вътрешните работи  предава годишен отчет за дейността на СЗРП, приет от...

СЗРП съобщават в Министерството на вътрешните работи за изменения в Устава си, приети на годишно събрание.

Чернова на писмо с изх. № 3/04.05. 1931 г., адресирано до Министерството на вътрешните работи. Съобщава се за изменения в Устава на СЗРП, приети на годишно събрание. Редакцията на устава е...

Годишен отчет на СЗРП, представен на общото събрание на 25 април 1931 г.

Чернова на писмо с изх. № 1/03.06. 1931 г., адресирано до Министерството на вътрешните работи. Съобщават какви са приходите и разходите на СЗРП за миналата година съгласно отчетите, представени на...

Годишен отчет на СЗРП към Министерство на вътрешните работи, Отдел за социални грижи. 1930 г.

Писмо с с изходящ №1/05.04.1930 г. от СЗРП до Отделението за социални грижи към Министерството на вътрешните работи. Съобщава се, че прилагат копие от годишния отчет за дейността на СЗРП, приет...