Списък на членовете на Управителния и Контролния съвет на БНСЗП към 18.08.1949 г.