Становище на КЗП по искането на Биологическия факултет на СУ за разрешение за лов на защитени птици