Становище от 23.09.1961г. на ДСП "Рибен център" по правилника за управление и стопанисване на резервата "Сребърна". Иска се на Рибния център - гр. Рсе да се разреши риболова, развъждането и зарибяването, като се задължава да построи и поддържа канала до р. Дунав.