Поканас дата 05.05.1951г., от Дружество за опазване и защита на природата "Природа" за второ общо събрание на 11.05.1951 г. съгласно решение на общото събрание от 21.03.1951г. и решение на УС на Българския народен съюз за защита на природата за реорганизация на Съюза и трансформирането му в Българско дружество за опазване и защита на природата със седалище в София, в чиято основа ще бъдаг членовете на Софийския клон на съюза - дружество "Природа". Поканата е подписана от председателя на дружество "Природа" Ем. Иванов, за – от името на - Председателя на Българския народен съюз за защита на природата д-р К. Попов.