Писмо изх.№182/29.05.1964г. на КЗП в подкрепа на предложение от Т. Бърнеков за обявяване на три вековни дървета в София за защитени обекти, направено в статията "Навеяни мисли", публикувана в сп. "Планините зоват" г.III бр.4/декември.1963г.