Правен анализ на съществуващите сгради, съоръжения и други в  националните паркове Рила, Пирин и Централен Балкан към 2012г, изискан през 2014г по реда на ЗДОИ от Александър Дунчев  АПБ. Възложител на анализа е Министерството на околната среда и водите, а автор-консултант е Адвокатско дружество "Андрей Делчев и партньори".