Писмо от Министерство на социалната политика, подписано от гл. секретар Т. Романов с покана представител на Министерството на земеделието да присъства на заседание на Комисията по изработване на Закон за стопански туризъм, насрочено за 18.09.1946г. Приложен е ръкописен груб проект на закона.