Покана за VII конгрес на Български рибарски съюз до Ст. Петков - председател на СЗРП .
Включена е черновата на приветствието, което Ст. Петков е поизнесъл на 04.07.1936г.