Покана за участие в среща на европейските секции на Международната служба за защита на природата във Виена
Писмо от 11.04.1937г. с покана до СЗРП, подписано от секретаря на службата Леон Липенс.
Ръкописна чернова на отговора на Ст. Петков от 19.04.1937г.с отказ от участие и пожелания за успешна работа.