Писмо изх.№1/03.01.1961г. на КЗП с предложение воденица и тепавица в м. "Калето" - Врачанско след реставрация да бъдат обявени за паметници на културата заедно с живописната околност.