Писмо на КЗП и КГГП до Министерството на просветата и културата за въвеждане на курс "Защита на природата" 1965 г.

Писмо на КЗП и КГГП до Министерството на просветата и културата за въвеждане на курс "Защита на природата" 1965 г.

Писмо с предложение два обекта до бъдеща защитена местност да бъдат обявени за паметници на културата 1961 г.

Писмо изх.№1/03.01.1961г. на КЗП с предложение воденица и тепавица в м. "Калето" - Врачанско след реставрация да бъдат обявени за паметници на културата заедно с живописната околност.